loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin sklepu internetowego okooko.pl

§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.okooko.pl jest firma Suburbia Sp z o.o. z siedzibą w Komorowie k. Warszawy, przy ul. Mazurskiej 14, 05-806 Komorów, numer KRS 0000361691, NIP: 5342453049, Sąd Rejestrowy XIV Wydział KRS w Warszawie.

§2
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email zamowienia@okooko.pl, telefon do biura obsługi klienta 787-OKOOKO (787-656656) w godzinach pracy BOK (poniedziałek do piątku, godzina 09:00 do 17:00) lub formularz kontaktowy na stronie.

§3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

§4
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§5
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§6
Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

§7
Klient sklepu internetowego okooko.pl może wymienić zamówione towary w przypadku błędnego dobrania parametrów. Zamianie podlegają tylko towary w oryginalnych opakowaniach, w stanie nieruszonym. W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się ze sklepem sposobem określonym w §2 niniejszego regulaminu. Przed otwarciem opakowania należy dokładnie sprawdzić, czy produkt posiada wymagane parametry (moc, krzywizna, średnica, oś, cylinder, addycja, kolor, ilość sztuk w opakowaniu) - wymiana soczewek po otwarciu opakowania zbiorczego jest niemożliwa.

§8
Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. W celu dokonania wymiany gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem sposobem określonym w §2 niniejszego regulaminu.

§9
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy, każdorazowo potwierdzone wysłaniem potwierdzenia dokonania zakupu na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

§10
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§11
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi określony jest każdorazowo na karcie produktu.

§12
Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§13
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych zawarty jest w Polityce Prywatności sklepu okooko.pl opisanej na stronach internetowych sklepu.

§14
Kupując soczewki klient potwierdza, iż dokonał badania wzroku w zakresie doboru soczewek kontaktowych, a parametry oraz rodzaj soczewek podane w zamówieniu, zalecone zostały przez specjalistę.
Nie ponosimy odpowiedzialności za złe dopasowanie soczewek, lub używanie ich niezgodnie z instrukcją.

§15
Używanie soczewek kontaktowych bez konsultacji ze specjalistą może być powodem nieprawidłowego widzenia lub doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

§16
Soczewki kontaktowe oraz płyny do ich pielęgnacji są produktami klasy IIa i IIb (nie są to PRODUKTY MEDYCZNE) i są dopuszczone do obrotu poza aptecznego wg Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 Dz.U.04.93.896.

§17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2012 i jest ważny do odwołania.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.